ab_NSO2-02_edited.png
Bojujeme za možnost podílet se na utváření změn v českém školství.
Nechceme nikoho svrhnout, naším cílem je propojit MŠMT se studenty.

Proč zrovna odboj?

Naším názvem chceme dát najevo, že to opravdu myslíme vážně a že se jako studenti dokážeme sjednotit. Slovo odboj je výstižné, úderné a snadno zapamatovatelné, v žádném případě však nemáme v úmyslu dosáhnout jakýchkoliv změn násilnou formou ani svrhávat jakékoliv státní orgány.

Základní informace o nás

Myšlenka

Naším cílem je vytvořit pomyslný most mezi studenty a MŠMT ČR a ulehčit jejich vzájemnou komunikaci. Chceme, aby studenti měli možnost prezentovat názory studentstva a přispět tak ke změnám

ve školství.

Vnímáme, že mnoho studentů je v současném školském systému nespokojeno. Jenom díky spolupráci studentů a MŠMT můžeme přetvořit české školství do takové podoby, která bude vyhovovat většině z nás. Ačkoliv jsme odboj, změn chceme dosáhnout zcela nenásilnou formou, rádi bychom získali možnost se přímo účastnit jednání poradních orgánů MŠMT.

Snažíme se sdružit aktivní a nadšené studenty

a vytvořit pro ně prostor, ve kterém bude podporován jejich dosud nevyužitý a často opomíjený potenciál. Chceme společně pracovat na zajímavých projektech, které budou přínosné mnoha dalším studentům, rozvíjet kreativitu mladých lidí

a efektivně využít volného času, který jako studenti máme.

logo.JPG
most_NSO.JPG

Znak

Právě se díváte na znak NSO. Zatnutou pěstí vyjadřujeme naše odhodlání bojovat za možnost spoluutvářet změny v českém školství, vztyčeným palcem do boku symbolizujeme sílu, kterou jakožto studenti máme. Toto gesto užívali již císaři

ve starověkém Římě a vyjadřovali jím svůj verdikt

nad životy gladiátorů. Také my, studenti, máme právo

a sílu rozhodovat nad osudy českého školství.

#studentskasila #narodnistudentskyodboj