Členství

Těší nás, že se zajímáš o členství v naší organizaci, velice rádi tě mezi sebou přivítáme!
 
Přihlásit se může kterýkoliv nadšený a motivovaný student, nezáleží na věku, předchozích zkušenostech s aktivním studentským zapojením ani s předchozími znalostmi v oblasti působení týmu. Mezi námi najde své místo každý!
 
Zde najdeš přihlášku, ve které si můžeš vybrat ze dvou druhů členství, aktivního
a pasivního.
Aktivní členství
Aktivní členové se podílejí na chodu NSO. Sdružují se v týmech, které po boku Vedení pomáhají NSO fungovat co nejefektivněji. Jejich činnost se odvíjí od toho, do kterého
z týmů se rozhodnou zapojit, mohou např. oslovovat politiky a potenciální sponzory, zabývat se mediální propagací NSO nebo plánovat a pořádat nejrůznější projekty
a akce.
Aktivní člen:

– podílí se na chodu NSO​

– má možnost navrhovat a přímo realizovat své nápady

– si vybírá podle svých zájmů ve kterém z týmů se chce angažovat

– má právo volit a být volen do Vedení

– se účastní projektů a akcí NSO včetně teambuildingů

S aktivním členstvím jsou spojené povinnosti, jako např. účast na online zasedáních

– má prostor rozvíjet svůj potenciál v mnoha různých oblastech

– poznává nové lidi, navazuje nová přátelství a kontakty

– je součástí skvělého kolektivu podobně smýšlejících studentů

Pasivní členství
Pasivní členové se nemusí aktivně podílet na dění v NSO. Svým přihlášením vyjadřují podporu naší organizaci a pomáhají nám tak rozvíjet naši myšlenku a vizi. Tato forma podpory je pro činnost NSO nesmírně důležitá.
Pasivní člen:

– má nezávazné členství

– nemá žádné povinnosti 

– má právo předkládat návrhy, které ale nemůže přímo realizovat

– se může účastnit kteréhokoliv z projektů NSO

– se neúčastní interních akcí