Na této sránce najdete naše loga všech projektů a soutěží, které pořádáme. Tato loga máte právo použít ve svých příspěvcích apod. jen tehdy, když citujete jako zdroj náš web a označíte naši organizaci. Děkujeme za pochopení!

Napišto s NSO.JPG