Vyhledat

Hovor s panem Radimem Lindnerem (ANO)


Dne 21. dubna 2021 jsme se spojili s panem Radimem Lindnerem, ředitelem Gymnázia Jana Opletala v Litovli, který zároveň působí jako zastupitel statutárního města Olomouc a je vedoucím komise pro školství.


Převážně jsme debatovali nad tématy týkajícími se vlivu kraje a města na fungování škol, také jsme se bavili o důležitosti výuky mediální gramotnosti a o jejím větším prostoru v ŠVP jednotlivých škol. Bavili jsme se o koncepci rozvoje školy, kterou se snaží každý ředitel naplňovat, a také o vlivu počtu žáků na atmosféru školy.


Pan Lindner o financování výuky řekl:


„Minulý rok nastala velká změna ve způsobu financování škol. Dříve to byla určitá částka na jednoho žáka, což nebylo úplně ideální, protože některé školy byly vlastně podněcovány

k tomu, aby přijaly co nejvíce žáků a současně žádného z nich nechtěly nechat odejít. Nyní je to řešené podle počtu odučených hodin, což je výhodné třeba v tom, že když mají žáci dělenou výuku na více skupin, učitel se jim může individuálně věnovat a není to na úkor financí.“


Panu Lindnerovi moc děkujeme za příjemný a přínosný hovor, také si vážíme projevené podpory naší organizaci a nabídky budoucí spolupráce.