Struktura

Zde vidíte schéma naší struktury. Nejpočetnější skupinu tvoří základna aktivních a pasivních členů.

 

Pasivní členové stojí mimo hlavní dění

a svým členstvím pouze podporují činnost

a myšlenku organizace.

 

Naproti tomu aktivní členové se přímo podílí na úspěšném fungování celého NSO. Sdružují se do jednotlivých týmů,

v rámci nichž přichází

s nápady a podněty, které následně realizují.

 

Oporou jim je Vedení NSO sestávající

z předsedy a tříčlenné Nejvyšší rady.

Rozklikni jednotlivé bubliny a dozvíš se více!