logo.JPG

Struktura

Toto je naše struktura, tvoří ji Předseda, Nejvyšší rada, týmy, které se skládají

z aktivních členů, a pasivní členové.

Společně tvoříme jeden silný celek, který je vedený Předsedou a Nejvyšší radou,

na vedení se také podílí týmy, které slouží jako “pravá ruka” vedení.

 

Dále jsou pasivní členové, kteří nemají žádné povinnosti, pouze prosazujeme jejich názory, stejně tak, jako názory všech členů.

 

Pasivní členové jsou ale svým členstvím velmi důležití pro chod NSO!

 

#studentskasila #narodnistudentskyodboj

Znak

Toto je náš znak. Zatnutou pěstí vyjadřuje odboj,

ve kterém bojujeme za možnost spoluutvářetní změn ve školství.

 

Palcem do boku symbolizuje sílu, kterou jako studenti máme. Palec do boku už ukazoval římský císař̌ a lid, když se rozhodovali, jestli má́ být gladiátor popraven nebo ušetřen.

 

Tím chceme říct, že i my, studenti, máme právo

a sílu rozhodovat o našem školství.

#studentskasila #narodnistudentskyodboj

struktura_NSO.JPG